Přijímací zkoušky

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (SVs)

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní znalosti z filozofie, sociologie, politologie a ekonomie, českých a světových dějin XX. století. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných.

 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (ZSma/ZSmi)

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filozofie a etiky, českých a světových dějin XX. století, sociologie, politologie a ekonomie a všeobecného aktuálního společenského, politického a kulturního přehledu. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných.

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství (SVsn)

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie, politologie, českých a světových dějin XX. století, včetně základní orientace v současných českých i světových společensko-politických a kulturních událostech. Pořadí uchazečů je sestaveno na základě výsledků bodového hodnocení písemné přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

 

Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd (ZSVsn)

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje 50 otázek se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné získat 100 bodů. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie, politologie, českých a světových dějin XX. století, včetně základní orientace v současných českých i světových společensko-politických a kulturních událostech. Pořadí uchazečů je sestaveno na základě výsledků bodového hodnocení písemné přijímací zkoušky (maximální zisk je 100 bodů).

 

Ukázky otázek z přijímacích testů