V rámci Dětské univerzity PF JU připravily studentky druhého ročníku bakalářského studia společenských věd napínavý vzdělávací program pro děti zaměřený na problematiku reklamy a konzumerismu. „Výuka“ proběhla 17. dubna 2019 a děti z ní byly nadšené!