Vedoucí katedry  výtvarné výchovy PF JU doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

posouvá termín odevzdání kvalifikačních prací (BP, DP) na sekretariátě katedry VV

k obhajobám v  LS 2021/22 – 1. termín  na 25. dubna (pondělí)  2022

v době od 10:00 – 13:00 (nejpozději!).