Publikace a katalogy

Uvedeny jsou vybrané publikace, sborníky a katalogy vydané nákladem katedry výtvarné výchovy, resp. nákladem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity od roku 2007.

 

​​​​​

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář – výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. 94 s. ISBN 978-80-7394-001-0.
Kolektiv autorů. „60“ katalog k výstavě prací studentů a absolventů KVV PF JU. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2008. 13 s.
Kolektiv autorů. Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. 106 s. ISBN 978-80-7394-261-8.Sborník celostátní konference „MMXI. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu“
KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 19. 2. 2011.
Kolektiv autorů. Hledání ztraceného místa. Auf der Suche nach dem verlorenen Ort. A la recherche d’un lieu perdu. Finding a Lost Place. České Budějovice: katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7394-425-4.Katalog mezinárodní výstavy autorských knih.  
POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.  
Kolektiv autorů. Hledání ztraceného místa – sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.Sborník mezinárodní konference „Hledání ztraceného místa“
KVV PF JU v Českých Budějovicích/PNP Praha, Praha Klementinum 5. 5. 2013.
 
Kolektiv autorů. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7394-465-0.
Kolektiv autorů. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.
DUCHKOVÁ, Zuzana; ŘEPA, Karel (eds.) KVV PF JU 1948-2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018. 22 s. ISBN 978-80-7394-701-9.Katalog ke kolektivní výstavě „Sleva na šelmu“ katedry výtvarné výchovy PF JU, která proběhla ve dnech 2. – 24. 6. 2018 v Prácheňském muzeu v Písku v rámci oslav 70. výročí vzniku KVV PF JU.