Symbol PF doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy

387 773 205, 387 773 076

prodekan_zahr@pf.jcu.cz

TL 305

 

Působí od roku 1991 na katedře anglistiky PF JU, nejprve jako odborná asistentka, později jako docentka. Funkci vedoucí katedry anglistiky vykonává více než patnáct let. V letech 2006–2010 byla členkou vedení PF JU jako proděkanka pro zahraniční vztahy a studium učitelství, v období 2016–2018 byla proděkankou pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na didaktiku anglického jazyka a komunikační dovednosti učitele. K této problematice se vztahuje i její publikační činnost, stala se spoluautorkou učebnic anglického jazyka pro druhý stupeň ZŠ.