Symbol PF AS - zápis ze zasedání 2. 12. 2008

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 2. 12. 2008

Přítomni (bez titulů):
Bago, Cvach, Dřevikovská, Icha, Krásová, Kursová, Petr, Schuster, Šíp, Štumbauer, Vobr, Voříšek, Cimmermannová, Křiklánová, Mls, Šindelářová, Švehla, Tlustý, Záleský

Omluveni (bez titulů):
Jandová, Vančura

Hosté:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., děkanka PF, RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

 

Program jednání:

 

 1. Volba předsedy senátu
 2. Volba místopředsedů senátu
 3. Vystoupení paní děkanky
 4. Různé

 

ad 1

Volba předsedy senátu

 1. Předsedkyně volební komise vyzvala k podání návrhů kandidátů na předsedu AS. Za kandidáty na předsedu AS byli navrženi senátoři Petr, Vančura, Vobr.
 2. Návrh a volba volební komise. Navrženi a schváleni byli tito členové: Binterová, Icha, Švehla.
 3. Volba předsedy AS - volba byla uskutečněna tajným hlasováním.

V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů:
Petr     8
Vančura     3
Vobr     8
Ani v jednom případě nebylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů senátorů, proto bylo uskutečněno 2. kolo volby, do kterého postoupili senátoři Petr a Vobr.

Ve druhém kole bylo dosaženo poměru hlasů:
Petr     9
Vobr     10

Předsedou Akademického senátu PF byl zvolen senátor Vobr.

Zvolením předsedy senátu ukončila činnost volební komise pro volby do senátu a její předsedkyně dr. Binterová předala agendu novému předsedovi senátu.

ad 2

Volba místopředsedy senátu z řad akademických pracovníků

 1. Předseda AS Vobr vyzval k podání návrhů kandidátů na místopředsedu z řad akademických pracovníků. Za kandidáty na místopředsedu byli navrženi senátoři Jandová, Petr, Vančura.
 2. Návrh a volba volební komise. Navrženi a schváleni byli tito členové: Icha, Švehla, Vobr.
 3. Volba místopředsedy AS z řad akademických pracovníků byla uskutečněna tajným hlasováním zaměstnanecké komory AS.

V prvním hlasování došlo k mylnému vhození volebního lístku jednoho z členů studentské komory AS, a proto muselo být hlasování anulováno.

V opakovaném hlasování prvního kola bylo dosaženo poměru hlasů:
Jandová     6
Petr     4
Vančura     2

Nebylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů zaměstnanecké komory senátu u žádného kandidáta, a proto bylo uskutečněno druhé kolo volby, do kterého postoupili: Jandová a Petr

Ve druhém kole bylo dosaženo poměru hlasů:
Jandová     7
Petr     5

Místopředsedkyní Akademického senátu byla zvolena senátorka Jandová.

 

Volba místopředsedy senátu z řad studentů

 1. Předseda AS Vobr vyzval k podání návrhů kandidátů na místopředsedu z řad studentů. Za kandidáty na místopředsedu byli navrženi senátoři Cimmermannová, Švehla, Tlustý.
 2. Návrh a volba volební komise. Navrženi a schváleni byli tito členové: Icha, Krásová, Vobr.
 3. Volba místopředsedy AS z řad studentů byla uskutečněna tajným hlasováním studentské komory AS.

První hlasování bylo opět anulováno pro nečitelnost jednoho z volebních lístků a členství kandidáta na místopředsedu, senátora Švehly, ve volební komisi.

V opakovaném prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů:
Cimmermannová     1
Švehla     3
Tlustý     3

Nebylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů studentské komory senátu u žádného kandidáta, a proto bylo uskutečněno druhé kolo volby, do kterého postoupili: Švehla a Tlustý

Ve druhém kole bylo dosaženo poměru hlasů:
Švehla     3
Tlustý     4

Místopředsedou Akademického senátu byl zvolen senátor Tlustý.

Předseda senátu poděkoval přítomným za bezproblémový průběh voleb a stručně seznámil senát s jeho úkoly do budoucna.

ad 3

Vystoupení paní děkanky PF

Paní děkanka poblahopřála senátorům ke zvolení, pozitivně zhodnotila spolupráci bývalého senátu a vedení fakulty a seznámila nový senát s cíli jeho práce. Na závěr informovala o úspěšném završení akreditací studijních oborů na fakultě.

ad 4

Různé

 1. Informace předsedy senátu:
  • materiály k jednání budou rozesílány elektronicky s dostatečným předstihem
  • upřesnění elektronických adres a telefonních čísel členů senátu
  • předpokládaným jednacím dnem bude úterý
 2. senát poděkoval za práci předsedovi předešlého senátu Petrovi
 3. po výzvě předsedy senátu se všichni členové senátu představili

 

Zapsal Jan Petr