Symbol PF AS - zápis ze zasedání 11. 5. 2010

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 11. 5. 2010

Přítomni (bez titulů): Bago, Cimmermannová, Křiklánová, Záleský, Šindelářová, Boček, Kolář, Tlustý, Vobr, Šíp, Vančura, Icha, Pexa, Petr, Jandová, Voříšek, Hašek, Dřevikovská, Kurzová, Schuster, Krásová

 

Program jednání:

  1. Volba děkana /děkanky PF JU na období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2014.
  2. Zveřejnění KH na stránkách PF a lepší informovanost studentů o změnách ve výuce: předkládá kolegyně Cimmermannová
  3. Výroční zpráva za rok 2009: předkládá paní děkanka Hošpesová
  4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009: předkládá paní tajemnice Čížková
  5. Rozpočet PF JU na rok 2010: předkládá paní děkanka Hošpesová a paní tajemnice Čížková
  6. Další postup ve věci VaJ radu AS PF JU: předkládá kolega Petr

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

 

Předseda senátu podal návrh na zapisovatele jednání senátu - senátorka Krásová:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 1
Zdrželi se hlasování: 0

 

1) Volba děkana/děkanky PF JU na období od 1. 9. 2010 - 31. 8. 2014

Kandidáti na funkci děkana:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, PhD.
Mgr. Michal Vančura, PhD.

Hlasování proběhlo tajnou volbou s výsledkem:

Mgr. Vančura, PhD. 15 hlasů
doc. PhDr. Hošpesová, PhD. 5 hlasů
Vzdal se hlasování: 1

Akademický senát Pedagogické fakulty navrhuje panu rektorovi jmenovat děkanem PF JU pro období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2010 pana Mgr. Michala Vančuru, PhD.

 

2) Zveřejnění KH na stránkách PF a lepší informovanost studentů o změnách ve výuce: předkládá kolegyně Zimmermannová

Byla vydána doporučení - v případě, že nejsou KH vyvěšeny na webových stránkách katedry, aby se studenti obrátili na vedoucího katedry.

Lepší informovanost studentů přes IS STAG (informovat studenty přes hromadné emailové adresy) - více apelovat na učitele, případně řešit s vedoucím katedry.

 

3) Výroční zpráva za rok 2009: předkládá paní děkanka Hošpesová

Hlasování:
Pro přijetí: 21
Proti přijetí: 0
Drželi se hlasování: 0

 

4) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009: předkládá paní tajemnice Čížková

Hlasování:
Pro přijetí: 21
Proti přijetí: 0
Drželi se hlasování: 0

 

5) Rozpočet PF JU na rok 2010: předkládá paní děkanka Hošpesová a paní tajemnice Čížková

Hlasování:
Pro přijetí: 21
Proti přijetí: 0
Drželi se hlasování: 0

 

6) Další postup ve věci VaJ radu AS PF JU: předkládá kolega Petr

Po rozsáhlé diskuzi se senát usnesl na vytvoření tří variant VaJ řádu AS PF JU, které vypracují senátoři Petr a Vančura a předloží do dalšího zasedání senátu, které se nejspíše uskuteční 15. 6. 2010

 

 

Zapsala: 11. 5. 2010 Krásová Petra