Symbol PF Výsledky voleb do Akademického senátu PF JU na období 2021–2024

Zaměstnanecká komora

Seznam zaměstnanců zvolených do AS PF JU

Pořadí Počet hlasů Příjmení Jméno Titul Katedra
1 48 Dvořák Petr PhDr., Ph.D. KAJ
2 45 Rokos Lukáš Mgr., Ph.D. KBI
3 40 Vácha Zbyněk Mgr., Ph.D. KBI
4 35 Pecka Zdeněk Dr. Phil. KNJ
5 34 Dvořáková Kateřina Mgr., Ph.D. KAJ
6 32 Nohavová Alena doc. Mgr., Ph.D. KPSY
7 31 Žlábková Iva PhDr., Ph.D. KPEG
8 27 Faltová Martina Mgr. KPEG
9 26 Plachá Veronika Mgr., Ph.D. KPEP
10 26 Vochozka Vladimír Mgr., Ph.D. KAFT
11 25 Bago Gustav PaedDr., Ph.D. KTVS
12 25 Bahenský Petr PhDr., Ph.D. KTVS
13 25 Hašek Roman Mgr., Ph.D. KMA
14 25 Hynek Jan Mgr. KPSY

 

Seznam náhradníků do zaměstnanecké komory AS PF JU

Pořadí Počet hlasů Příjmení Jméno Titul Katedra
15 23 Blažek Vojtěch Mgr. KGE
16 22 Nosková Milena PhDr., Ph.D. KSJL
17 20 Najmonová Marie Mgr., Ph.D. KPEP
18 17 Schacherl Martin doc. PhDr., Ph.D. KSJL
19 16 Tlustý Tomáš Mgr., Ph.D. KTVS
20 15 Laibrt Lukáš Mgr. KPEG
21 14 Černý Pavel Mgr., Ph.D. KAFT
22 14 Horyna Martin doc. PhDr., Ph.D. KHV
23 14 Dobiáš Václav Mgr., Ph.D. KIN
24 7 Hanáček Vladimír PhDr., Ph.D. KSV

 

O pořadí na místech se stejným počtem hlasů rozhodla komise losem.

 

Studentská komora

Seznam studentů zvolených do AS PF JU

Pořadí Počet hlasů Příjmení Jméno Titul Aprobace
1 48 Staněk Jakub Mgr. dokt. KPSY
2 47 Hořejšová Petra Mgr. dokt. KPSY
3 41 Houdková Klára 2.r.bak Č-A
4 40 Hladíková Barbora 2.r.bak Č-SV
5 23 Klofáč Patrik Mgr., ICTV 4.r. dokt. KIN
6 23 Sosna Tomáš Mgr. dokt. KAFT
7 22 Bierlová Tereza 2.r.bak HV-Př

 

Seznam náhradníků do studentské komory AS PF JU

Pořadí Počet hlasů Příjmení Jméno Titul Aprobace
8 21 Wegenkittlová Pavla Mgr. dokt. KAFT
9 6 Váňa Jan 2.r. BTV-1