Symbol PF Plánované akce

Hostování zahraničních lektorů

3. 10. - 6. 10. 2017

cyklus přednášek na téma umění starověkého Řecka

Užití počítačů ve výuce matematiky

9. 11. - 11. 11. 2017

8. ročník konference

16

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

256

vyučujících