JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Studium pro asistenty pedagoga 1

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe.

Cílová skupina:

  • absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd (dle §20, odst. 1/a zákona č. 563/2004 Sb.)
  • absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem jiného akreditovaného studijního programu než v oblasti pedagogických věd (dle §20, odst. 1/b zákon č. 563/2004 Sb.)
  • absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením (dle §20, odst. 1/c zákona č. 563/2004 Sb.)
  • absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy, jiného než oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením (dle §20, 1/d zákona č. 563/2004 Sb.)
  • absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením vzdělávacího programu v oboru s pedagogickým zaměřením (dle §20 odst. 1/e zákona č. 563/2004 Sb.)
  • absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením jiného vzdělávacího programu než v oboru s pedagogickým zaměřením (dle §20, odst. 1/f zákona č. 563/2004 Sb.)

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.

Profil absolventa: Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není v popisu programu CŽV uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných zájemců menší než 10, může děkan svým rozhodnutím opustit od uskutečňování programu.
Maximální počet zájemců přijatých do jednoho programu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno v popisu programu jinak, realizovány za úplatu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2018/2019Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?