JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Koordinátor ICT

Studium k výkonu specializovaných činností

Charakteristika: Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, jedná se o studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Profil: Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále "ICT") ve vzdělávacím procesu. Studium je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9a) Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitelům, kteří chtějí na své škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?