Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 4/2011

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 4/2011
o administrativním poplatku za podání žádosti

 

  1. Poplatky za administrativní úkony jsou uvedeny v dokumentu Sazebník úhrad za administrativní úkony, který je aktualizován pro každý akademický rok. Aktuální znění dokumentu je dostupné na http://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/sazebnik.php.
  2. V tomto dokumentu je stanovena částka, která je poplatkem za podání jakékoliv žádosti.
  3. Povinnost opatřit žádost dokladem o zaplacení tohoto poplatku se týká všech žádostí s výjimkou žádosti o sociální stipendium.
  4. Pracovníci Pedagogické fakulty JU, kteří žádost zpracovávají, mají za povinnost zkontrolovat, že žádost je dokladem o zaplacení administrativního poplatku opatřena. V případě, že tento doklad chybí, žadatele vyzvou k jeho předložení. Teprve po té se žádostí budou zabývat.
  5. Toto opatření platí ode dne vyhlášení.

 

V Českých Budějovicích 21. října 2011

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium PF JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF