PF JU - home  

University of South Bohemia
FE  FP  FS  FT
FA  FHSS  FFPW

sitemap

česky     english

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka
 

EVENTS

Literatura pro děti a mládež v edicích a školské praxi v českém a francouzském kontextu
setkání se spisovatelkou Terezou Horváthovou
3. 5. 2016

Minulost a budoucnost česko-slovenské komparatistiky
mezinárodní vědecká konference
9. 5. 2016

Den kateder - Katedra anglistiky a Katedra společenských věd
11. 5. 2016

Studentská inovace praxí - SIP 5
5. ročník studentské odborné soutěže
11. 5. 2016

XIII. konference Ateliéru arteterapie PF JU
21. 5. 2016

Celostátní přehlídka závěrečných prací z fyziky
soutěž pro studenty učitelství fyziky
16. 6. 2016

Sommerkolleg České Budějovice 2016
letní škola
10. 7. - 30. 7. 2016

Eurogym 2016 České Budějovice
hledáme dobrovolníky z řad studentů PF JU
18. 7. - 24. 7. 2016

XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
15. 9. - 16. 9. 2016

Disportare 2016
mezinárodní vědecká konference
13. - 14. 10. 2016

all events