PF JU - home  

University of South Bohemia
FE  FP  FS  FT
FA  FHSS  FFPW

sitemap

česky     english

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

News

Volby děkana/děkanky PF JU na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018
vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana/děkanky PF JU, vyhláška o organizaci a průběhu voleb, seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu

aktualizováno 18. 4. 2014

Studentská inovace praxí - SIP 4
4. ročník studentské odborné soutěže, organizační pokyny, časový rozpis

aktualizováno 18. 4. 2014

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
seminář projektu scienceZOOM, 23. 4. 2014

přidáno 16. 4. 2014

Pedagogické dny 2014
23. - 24. 4. 2014

aktualizováno 16. 4. 2014

Stammtisch - pravidelné posezení s německy mluvícími cizinci
každou středu v Měsíci ve dne

přidáno 14. 4. 2014

Švýcarský velvyslanec Markus-Alexander Antonietti na PF JU
7. 5. 2014

přidáno 10. 4. 2014

DVPP - Studium ICT koordinátor
studium začíná 16. 5. 2014, přihlášení je ještě možné

přidáno 10. 4. 2014

Výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů
na na katedře aplikované fyziky a techniky, katedře informatiky, katedře pedagogiky a psychologie a katedře výtvarné výchovy

přidáno 4. 4. 2014

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry výtvarné výchovy

přidáno 4. 4. 2014

Děkanské volno - 29. 4. 2014
z důvodu vystoupení kandidátů na funkci děkana/děkanky PF JU před akademickou obcí

přidáno 4. 4. 2014

Seminář „Cesta do hlubin študákova světa metodami Filozofie pro děti a Globálního rozvojového vzdělávání“ se setkal s velkým úspěchem
(projekt scienceZOOM)

přidáno 3. 4. 2014

InteRRa 24
mezinárodní vědecká konference, 23. - 24. 4. 2014

aktualizováno 1. 4. 2014

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - nové kurzy
Studium pro ředitele škol a školských zařízení, Učitelství pro mateřské školy, Studium v oblasti pedagogických věd

aktualizováno 31. 3. 2014

Vědci, učitelé a studenti se „utkali“ v Mediálním trojboji
(projekt scienceZOOM)

přidáno 28. 3. 2014

Biologické scienceZOOMcafé v Modrých dveřích

přidáno 26. 3. 2014

Pedagogická fakulta JU se prezentovala v rámci Vědy pro každého v Géčku

přidáno 11. 3. 2014

Akademické půlhodinky - začíná nový cyklus přednášek pro veřejnost
(web JU)

přidáno 27. 2. 2014

Disportare 2014
vědecká konference, 25. 9. 2014

přidáno 26. 2. 2014

Letní brigády v zahraničí
Personální agentura OTTO Czech s.r.o.

přidáno 21. 2. 2014

Sommerkolleg České Budějovice 2014
letní škola, 29. 6. - 19. 7. 2014

přidáno 6. 2. 2014

news archive