PF JU - home  

University of South Bohemia
FE  FP  FS  FT
FA  FHSS  FFPW

sitemap

česky     english

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

MORE

Oznámení o obhajobách disertačních prací - Ing. Zdeňka Krišová, Mgr. Štěpánka Nedbalová
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, společný doktorský obor PF JU, FPE ZČU, PdF OU a PdF UHK, 14. 9. 2015)

Zvídavý Zvěd… aneb věda není nuda III. a IV. (projekt scienceZOOM2)

Cena děkana Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové a bakalářské práce v roce 2014

Oznámení o obhajobách disertačních prací - Mgr. Iva Mádlová, Ing. Soňa Neradová, PhDr. Petr Hercik (Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, společný doktorský obor PF JU, FPE ZČU, PdF OU a PdF UHK, 17. 9. 2015)

Úspěch studentů PF - celostátní přehlídka závěrečných prací studentů učitelství fyziky

Jak učit biologii a přírodopis badatelsky? To si na PF JU již podruhé vyzkoušely účastnice semináře "Biologická škola BOV 2". (projekt scienceZOOM2)

Matematický tábor Katedry matematiky PF JU aneb "Doteď jsem chtěla být lékařkou, ale teď budu učitelkou matematiky." (projekt scienceZOOM2)

Jihočeská ratolest - soutěž projektů a studentských prací

Návštěva pedagogů a studentů z Armstrong State University, Savannah, USA na PF JU

Výběrové letní kurzy v LS 2014/15 (u vybraných kurzů prodlouženo přihlašování do 30. 6. 2015)

Seminář pro řešitele fyzikální olympiády (kategorie B, C, D) (projekt scienceZOOM2)

Hledáme instruktory sportovních kurzů

news archive