Zahraniční vztahy

Incoming students

Nabídka stipendií

Nabídka stáží

Erasmus+

Seznam smluv Erasmus

Mobility v rámci projektu Internacionalizace JU

Mezinárodní projekty řešené PF JU

Partnerské univerzity JU

Mezinárodní studentský klub

Zahraniční pobyty a programy

 

Erasmus+

Stipendijní podpora mobilit (studentů, doktorandů, akademických pracovníků) na Slovensko v LS 2016/2017

Erasmus+ Traineeships - Italy

Stáže v Itálii a na Kypru

Výsledky výběrového řízení na studentské pobyty v rámci programu ERASMUS+ na období akademického roku 2016/2017

Spanish course & Extra activities - Specific for European Erasmus students

Výsledky dodatečného výběrového řízení na mobility studentů pro letní semestr 2015/2016 v rámci programu Erasmus+

 

Nabídka stipendií

Partnership Scholarship - supports students who have finished their bachelor's degree and plan to come to the University of Koblenz-Landau

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2016

DAAD: Stipendia na studijní a výzkumné pobyty

Stipendia - Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

 

Nabídka stáží

Nabídka pracovní stáže, Maribor (Slovinsko)

Pracovní stáže na Slovensku - Erasmus+

Pracovní stáže ve Velké Británii (Londýn, Bristol - minimálně 3 měsíce) v rámci programu Erasmus+

Nabídka stáže na zastupitelském úřadě ČR v Rabatu

AMFI International - Internships & Job Experiences

Stáž v Českém centru Tel Aviv - 2016, flexibilní termín

Stáž na Armstrong State University (USA) v září 2016
- výsledky výběrového řízení

Internship possibilities in Spain

Organizace YIT zprostředkovává kvalitní pracovní stáže po celém území Irské republiky v různých oborech

Internship in Languages and Online Marketing for Czech native speakers - Hamburg

Internship opportunity at Modern Polyglots in Ireland

Internship in British International School

Internship at IRO/ Bogaziçi University

Nabídka stáží Erasmus+ - Barcelona

 

Letní školy

Letní kurzy European Summer School

 

Ostatní

International Students Week in Timisoara

Kurzy maďarštiny pro cizince nabízené v roce 2016, Debrecen, Hungary

Global Learning Village - jazykové kurzy na Kypru

 

Odkazy

Mladiinfo ČR

European funding guide

Studentenwerk Augsburg

 

 

 


doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
tel.: 387 773 205
e-mail: betakova@pf.jcu.cz
Mgr. Lenka Činčurová
oddělení vědy a zahraničí
tel.: 387 773 048
e-mail: cincurova@pf.jcu.cz