Symbol PF Den kateder 10. 5. 2017 - Katedra aplikované fyziky a techniky

Den kateder 10. 5. 2017

 

Katedra aplikované fyziky a techniky

 

Badatelsky orientovaná výuka v technické výchově na 1. stupni ZŠ (přednáška + workshop)

J 217, 8:00 - 8:45 hodin

Seznámení se a vyzkoušení si praktických výukových příkladů, kdy dítě za pomoci učitele samo aktivně konstruuje své poznání v technické oblasti - témata např. vlastnosti materiálů a nářadí, jejich druhy, způsoby využití v životě, hledání vhodných materiálů a technologických postupů s ohledem na budoucí účel předmětu, poznatky z bezpečnosti práce atd.

Garant: PhDr. Eva Roučová, Ph.D.

 

Černobyl po 31 letech - přednáška

J 217, 9:00 - 10:30 hodin

V rámci přednášky bude prezentována cesta na Ukrajinu do uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny. V průběhu prezentace budou nastíněny možnosti, jak tuto zónu navštívit. Současně budou ukázány pořízené fotografie zaniklých vesnic, sovětského radarového systému Duga, měst Černobyl a Pripjať, 4. bloku jaderné elektrárny a mnoho dalších.

Cílem přednášky je přiblížit současný "život" v Černobylské zakázané zóně a posluchače např. inspirovat pro případnou budoucí návštěvu jednoho z nejneobvyklejších míst v Evropě.

Garant: Mgr. Vít Bednář

 

Analýza videozáznamu fyzikálního děje

J 217, 10:45 - 11:30 hodin

Videoanalýzu při měření fyzikálních veličin lze s úspěchem použít v mnoha případech. Ze zkušenosti lze nalézt následující obecná vymezení této metody měření:

  1. Děj probíhá velice rychle a je běžným okem nezaznamenatelný.
  2. Experiment s dlouhou dobou trvání s velmi malými postupnými změnami.
  3. Pokus bez možnosti jiného vyhodnocení dat s dostatečnou přesností.

Všechny tři výše uvedené obecné případy využití videoanalýzy budou následně ukázány na konkrétních měřeních, jak probíhají ve fyzikálním praktiku.

Garant: Mgr. Vladimír Vochozka

 

Shromáždění akademické obce

J 217, 11:40 - 12:10 hodin

Diskuse se studenty:
SZZ - průběh a obhajoba BP, resp. DP
Fyzikální praktikum - požadavky
Doktorské studium TVF - informace
Akce katedry:
Dobrodružství s technikou (15. 6. 2017)
Den s univerzitou (22. 6. 2017)
Fyzika na Lanovce (27. 6. 2017)
Různé

Garant: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.