Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 214

 
 

 

 

 

Publikační činnost

PaedDr. Evžen Perout

Publikace v odborných časopisech domácích:
Aplikované arteterapeutické postupy v hodinách speciální výtvarné výchovy u zrakově postižených. Sborník příspěvků z arteterapeutické konference - Arteexpanze, ČAA 1995.
Hmatové modelování a reliéfní kresba u zrakově postižených. Výtvarná výchova 4/1999. Reliéfní kresby zrakově postižených. Souvislosti 4/30/1996.
Palácový lev dotykem. Bulletin NG, XI/2001
Spojité nádoby výtvarné metodiky a výtvarné kultivace. Arteterapie I/5 2004
Zviditelnění neviděného. Katalog výstavy "Navzájem" Arteterapie I/5 2004
Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie 8/2005
Manuál ze zahrady Hořčičného semínka Ťie-c´- juan chua-čuan. Arteterapie 8/2005
Viktor Lowenfeld a jeho pojetí ontogeneze dětské kresby a malby. Arteterapie 9/2005, str. 15-18, ročník III., 10/2006, str. 3-6. ročník IV.
Monstra a monstra v nás. Arteterapie11/2006, str. 53-54, ročník IV.
Katalog k výstavě Já uvnitř a zvenku - autorský text
Arteterapie jako aplikované umění. Ateliér 2007, roč. 9, č. 9., str. 2
Psychická deprivace a její podoba ve výtvarné tvorbě. Arteterapie, 2009, str. 20-21.
Portrét v arteterapeutickém kontextu. Arteterapie 2010, č. 22/23, str. 47-49
Vášně mysli aneb nefreudovská poznámka k životopisnému románu o Sigmundu Freudovi. Arteterapie 2011, č. 27, str. 48-51
Ohlédnutí za ateliérem Fénix. Arteterapie 2013, č.32, str.39-46
Vývoj dětské kresby a malby jako paralela vývoje myšlení a sociálních vztahů. In Arteterapie ve speciálním vzdělávaní I. JCU České Budějovice 2013, str. 52 -56
Sokolník na koni. Vědět, nač ukázat. Bulletin Národní galerie 2013, č. XXII-XXIII, str. 94-100.

Odborná kniha:
Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik-sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha 2005

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

facebook