Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Užitečné odkazy:

Obecná biologie

Antropologie

 • Argosy Medical Animations - animace k biologii člověka v dokonalé grafice
 • Human Anatomy On-line - kosterní, svalová, nervová a další soustavy s interaktivními popisy a animovaným znázorněním činnosti některých orgánů
 • Becoming Human - materiály k evoluci člověka, kosterní doklady, srovnání
 • The Physiology of the Senses - interaktivní encyklopedie nervové a smyslové činnosti včetně příkladů
 • Medtropolis - virtuální prohlídka lidského těla
 • The Whole Brain Atlas - atlas mozku (řezy v libovolné rovině, snímků z rentgenu, tomografu, magnetické nukleární rezonance)
 • Neuroscience for Kids - inspirace pro výuku žáků ZŠ
 • The Educational Games - hry spojené se zajímavými informacemi
 • A Healthy Meal - tvorba zdravého jídelníčku pro všechny věkové kategorie
 • E-chalk Preview Area - animace (výběrově)
 • Archaeology Info - materiály k evoluci člověka
 • Sumanas Multimedia - animace (výběrově)
 • Projekt Zdravý růst - vhodné pro veřejnost i zdravotníky, zajímavé články, interaktivní růstové grafy (výška dítěte a porovnání s výškou jeho vrstevníků). Dále hodnocení porodní hmotnosti a délky novorozence vzhledem k týdnu porodu, výpočet pásma očekávané tělesné výšky dítěte v dospělosti na základě dědičného potenciálu jeho rodičů. Zdarma si zde také můžete objednat edukační materiály, včetně Deníčku růstu, který vám pomůže sledovat správný růst dítěte od narození až po dospělost.
 • Dětský růst - informace o růstu dětí, predikce TV v dospělosti
 • YesNeyes.cz - projekt k zdravému životnímu stylu dětí
 • Výživa dětí - zejména sekce Pohyb, Zdravá výživa dětí a Poradna – Jak sledovat vývoj dítěte, mnoho konkrétních příkladů
 • Vadné držení těla - zejména sekce O páteři a Cviky
 • Kompendium anatomie FTVS UK - učební texty k anatomii
 • PedF UK - učební texty k antropologii
 • PřF UK - učební texty k antropologii
 • PřF MU - učební texty k antropologii
 • Projekt Záchranný kruh - vhodné pro školní praxi k tématu ochrany při mimořádných událostech. Po registraci nabízí metodologickou příručku pro učitele (rozčleněno do Školních vzdělávacích programů), vyučovací celky výborně zpracované pro práci s interaktivní tabulí, atraktivní zpracování témat pro žáky základních a středních škol.
 • Britský Červený kříž - videa k první pomoci poskytované laiky.
 • Fyziologie člověka - online učebnice fyziologie člověka (Aj)

Botanika

Ekologie

Ekovýchova a ochrana přírody

Geologie

Zoologie

Tvorba odborného textu

 

úpravy - přihlášení

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman