Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

docentka pro obor fyziologie živočichů

místnost: J 303
tel.: 387 773 015
e-mail: radkaz@pf.jcu.cz

 

Buněčná biologie. Didaktika biologie. Fyziologie člověka. Vedení pedagogické praxe.

 

Publikační činnost

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Fyziologie živočichů - chronobiologie - biologické rytmy, cirkadiánní hodiny hmyzu.

Didaktika přírodopisu a biologie - didaktika biologie a koncepce přírodovědného vzdělávání, didaktická příprava studentů učitelství přírodopisu a biologie, výzkum znalostí z přírodopisu a biologie u žáků ZŠ a studentů SŠ, tvorba výukových materiálů a učebnic

 

Vyučované předměty:

Buněčná a molekulární biologie
Chemické složení a stavba prokaryontní a eukaryontní buňky. Životní funkce buněk (příjem látek, dělení buněk, dýchání, fotosyntéza). Základní principy biosyntézy nukleových kyselin a proteinů - replikace DNA, transkripce, translace. Cytologické základy dědičnosti, Mendlovy zákony. Biologie virů.

Didaktika biologie
Metody, formy, zásady a postupy ve výuce přírodopisu a biologii na základních a středních školách. Organizační formy a prostředky ve výuce biologie.

Biologie člověka
Základy anatomie a fyziologie člověka, zdravotní prevence, ontogenetický vývoj.

Fyziologie člověka
Základní pojmy, vztahy a funkce jednotlivých soustav, principy fyziologických dějů jednotlivých systémů v lidském organismu.

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman