Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

 

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

 

osoba odpovědná za rozvrh na katedře

Kancelář:
Telefon:
E-mail:

 

D 317 (Dukelská 9)
(+420) 387 773 223
andras@pf.jcu.cz

 
ZS 2018/19:   rozvrh 
 
Konzultační hodiny:   PO 9,45 - 10,45, další dle domluvy
 
Disciplíny:   Úvod do pedagogické praxe I, II; Didaktika I - III, Základy interkulturní výchovy; Pedagogická praxe průběžná, souvislá; Analýza učebnic němčiny; Počítačem podporovaná výuka německého jazyka

 

Vzdělání a akademická kvalifikace, přehled zaměstnání a pedagogická činnost

Odborné aktivity, ocenění vědeckou komunitou

Účast ve výzkumných, rozvojových a vzdělávacích programech a grantech, akademické stáže

Publikační činnost

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman