Úvod 


Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích je univerzitním pracovištěm poskytujícím výuku geograficky zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů. V současné době nabízí bakalářské studium studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a navazující magisterské studium studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou JU se zároveň podílí na studijním programu Učitelství geografie pro střední školy. Katedra má rovněž právo konat rigorózní řízení a udělovat tak titul „PhDr.“ zájemcům o obor Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. Více informací o jednotlivých oborech najdete zde.

Vědecké zaměření katedry zahrnuje celou řadu fyzickogeografických (geomorfologie, ochrana přírody, environmentální geografie) a sociálněgeografických disciplín (urbánní geografie, geografie průmyslu, geografie sídel, demografie, geografie dopravy, migrace, geografické informační systémy, historická geografie atd.). Vzhledem k zaměření katedry na vychovávání kvalitních pedagogů spolupracuje katedra v rámci rozvíjení badatelsky orientovaného vyučování s řadou základních a středních škol a gymnázií v jižních Čechách. V rámci aplikovaných disciplín katedra rovněž spolupracuje s institucemi veřejné správy, poradenskými firmami a soukromým sektorem v otázkách lokálního a regionálního rozvoje.

 


 

Aktuální dění na katedře

17.06.2022
ZŠ Volary hledá učitele
05.06.2022
ZŠ Borovany hledá učitele zeměpisu
13.05.2022
Brigáda vhodná pro studenty geografie
21.04.2022
Srpnové SZZ
 
 

KATEDRA GEOGRAFIE

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Důležité kontakty

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
pověřený vedením katedry
Místnost č.: J409
tel.: +420 387 773 062
E-mail: kraft@pf.jcu.cz
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
tajemník katedry
Místnost č.: J413
tel.: +420 387 773 059
E-mail: rypl@pf.jcu.cz
 
Hana Malíková
sekretářka katedry
Místnost č.: J417
tel.: +420 387 773 060
E-mail: hmalikova@pf.jcu.cz