Chceme vychovávat budoucí učitele tak, aby svým žákům nepředkládali hotová řešení, ale aby je na správné řešení dokázali navést.

ICT koordinátor

Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, jedná se o studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Je určeno učitelům, kteří chtějí na své škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) ve vzdělávacím procesu. Studium je v souladu s vyhláškou č. 317/2004 Sb. § 9 a) Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96.
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Délka studia: 3 semestry.
 • Cena pro zájemce o studium: 21 000,- Kč za celé studium (7 000,- za 1 semestr, od září 2018 bude možné studium hradit i z tzv. Šablon).
 • Absolventi získávají osvědčení.
 • Více informací k programu, průběhu a organizaci studia u odborného garanta PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.

Přijímací řízení

 • Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku.
  Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:
  Jihočeská univerzita
  Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
  Mgr. Renata Jandová
  Jeronýmova 10
  371 15 České Budějovice
  (nebo přímo na podatelnu fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109).
 • Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (přilepit na první stranu, potřebné kódy a symboly jsou na www.pf.jcu.cz).
 • Více informací k přijímacímu řízení na stránkách Centra DVPP PF JU.

 

Rozvrh 1. semestru studia

 • 20.10. 9:00 Počítačové sítě ve školách, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 20.10. 13:00 Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242, Mgr. Miroslav Kotlas
 • 3.11. 9:00 Informační systém školy, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • 3.11. 13:00 Tvorba ICT plánu školy, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 24.11. 13:00 Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J243, Ing. Jan Jára, Ph.D.

Závěrečné 2 hodinové semináře:

 • 19.1.2018 10:30 Počítačové sítě ve školách, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 19.1.2018 13:00 Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242, Mgr. Miroslav Kotlas
 • 19.1.2018 15:00 Tvorba ICT plánu školy, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 2.2.2018 13:00 Informační systém školy, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • 2.2.2018 15:00 Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J242, Ing. Jan Jára, Ph.D.
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

 

Rozvrh 2. semestru studia

 • 16.2.2018 9:00 Multimédia ve vzdělávání, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 16.2.2018 13:00 Příprava žákovských projektů (+ instrukce k závěrečné práci), J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 2.3.2018 9:00 Bezpečnost na internetu, J243, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 2.3.2018 13:00 Užití ICT ve speciální pedagogice, J243, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
 • 16.3.2018 9:00 Důležité anglické termíny a pojmy v ICT, J242, Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
 • 16.3.2018 13:00 Výukové aplikace pro interaktivní tabule, J136, Mgr. Michala Kotlasová

Závěrečné 2 hodinové semináře:

 • 11.5.2018 9:00 Multimédia ve vzdělávání, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 11.5.2018 10:45 Autorské právo, bezpečnost na internetu, J242, Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
 • 11.5.2018 13:00 Příprava žákovských projektů, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • 25.5.2018 9:00 Důležité anglické termíny a pojmy v ICT, J242, Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
 • 25.5.2018 10:45 Užití ICT ve speciální pedagogice, J242, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
 • 25.5.2018 13:00 Výukové aplikace pro interaktivní tabule, J136, Mgr. Michala Kotlasová
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

 

Rozvrh 3. semestru studia

 • 8.6.2018 9:00, Webová prezentace školy, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 8.6.2018 13:00, E-learningové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 22.6.2018 9:00, ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie, J242, Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • 22.6.2018 13:00, Počítač a volný čas dětí a mládeže, J242, Mgr. Radovan Mikeš

Závěrečné 2 hodinové semináře:

 • 28. 9. 2018 9:00, KIN/WPŠŽ + KIN/VPV3Ž, J136, PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
 • 28. 9. 2018 10:30, KIN/ICTEŽ, J242, Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
 • 28. 9. 2018 13:00, KIN/PVČŽ, J242, Mgr. Radovan Mikeš
 • Do termínu závěrečných seminářů studenti vypracují zadané úkoly z jednotlivých kurzů.

 

Obhajoby závěrečných prací

 • Proběhnou v lednu/únoru 2019, termín upřesníme po prázdninách.

 

 

Podrobnější informace o studiu:

 • Kombinované třísemestrové studium. Cílovou skupinou jsou metodici škol v oblasti informačních a komunikačních technologií. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2004 Sb.
 • Studium zahrnuje 250 hodin, z nichž bude 100 hodin přímé výuky (úvodní a závěrečný seminář každého dílčího kurzu) a 150 hodin bude probíhat distanční formou tzv. blended learningu s využitím e-learningových kurzů v Moodle PF JU. Během nepřímé výuky bude kontakt s lektorem zajištěn elektronicky prostřednictvím vzdělávacího portálu Moodle PF JU nebo formou osobních či e-mailových konzultací.
  • Umístění elektronických kurzů studia ICT koordinátor v Moodle PF JU.
 • 20. října 2017 jsme zahájili další turnus studia.
 • Studium probíhá nepravidelně vždy v pátek od 9:00 do cca 16:30 hod. s přestávkou na oběd (viz rozvrh seminářů výše) na učebnách č. 136, 242, 243 a 532 v budově PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru).
 • Průběžné hodnocení: zápočet za splněné úkoly z každého dílčího kurzu (seznam kurzů níže).
 • Ukončení studia: obhajoba závěrečné práce, zaměřené na projektovou výuku (podrobné informace k závěrečné práci budou poskytnuty v průběhu výuky kurzu Příprava žákovských projektů ve 2. semestru studia).
 • Po úspěšné obhajobě závěrečné práce získávají absolventi osvědčení.
 • Více informací k programu, průběhu a organizaci studia u odborného garanta PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.

 

Program studia ICT koordinátor zahrnuje aktuálně následující kurzy:

Kurzy zaměřené na kompetence k výuce:

 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace
 • Výukové aplikace pro interaktivní tabule a jejich evaluace
 • Důležité anglické termíny a pojmy v ICT
 • Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů
 • Multimédia ve vzdělávání

Kurzy zaměřené na kompetence k řízení:

 • Příprava žákovských projektů
 • Užití ICT ve speciální pedagogice
 • Tvorba ICT plánu školy
 • Počítač ve volném čase dětí a mládeže
 • ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

Kurzy zaměřené na kompetence ke správě ICT:

 • Počítačové sítě ve školách
 • Webová prezentace školy
 • Informační systém školy
 • E-learningové výukové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů
 • Bezpečnost na internetu