mapa stránek

česky     english

Přijímací řízení 2016/2017

 

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek

vedoucí studijního oddělení: 387 773 042
e-mail: studijni@pf.jcu.cz, WWW stránka: www.pf.jcu.cz

celoživotní vzdělávání: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

 

 

Zápis budoucích studentů 1. roku studia - AR 2016/17 - prezenční studium

Zápis budoucích studentů 1. roku studia - AR 2016/17 - kombinované studium

 

 

Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/17 v doktorském studijním programu Teorie vzdělávání ve fyzice a v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (jednooborové)

Vyhláška o přijímacím řízení v doktorském studijním programu studijního oboru Informační a komunikační technologie pro akademický rok 2016/17

 

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení 2016/2017 (ke stažení, .pdf)

 

Přehled místností při přijímacím řízení 2016/2017 (ke stažení, .pdf)

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o studijních programech a oborech:

 

Přijímací řízení 2016/2017

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (15. 1. 2016)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova,
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání