PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Přijímací řízení 2014/2015

 

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042
fax: 387 312 194
e-mail: studijni@pf.jcu.cz
WWW stránka: www.pf.jcu.cz

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Uchazeč podává (mimo programů CŽV) výhradně elektronickou přihlášku, která je dostupná na webové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp.

Do programů celoživotního vzdělávání se podává přihláška na papírovém tiskopise (ke stažení zde).

 

Druhé kolo přijímacího řízení - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinované studium (přihlášky do 18. 7. 2014)

Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (přihlášky do 15. 6. 2014)

 

 

Den otevřených dveří: 17. 1. 2014
Termín podávání přihlášek: 15. 3. 2014   30. 3. 2014
Termín přijímacích zkoušek: 4. 6. 2014 - 10. 6. 2014
11. 6. 2014 - 17. 6. 2014
Poplatek za podání jedné přihlášky: 500,- Kč
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol: 6020103

 

 

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o studijních programech a oborech:

 

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS