Přijímací řízení 2016/2017

 

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek

vedoucí studijního oddělení: 387 773 042
e-mail: studijni@pf.jcu.cz, WWW stránka: www.pf.jcu.cz

celoživotní vzdělávání: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

 

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2016/2017
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

 

Zápis budoucích studentů 1. roku studia - AR 2016/17 - prezenční studium

Zápis budoucích studentů 1. roku studia - AR 2016/17 - kombinované studium

 

Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/17 v doktorském studijním programu Teorie vzdělávání ve fyzice a v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (jednooborové)

Vyhláška o přijímacím řízení v doktorském studijním programu studijního oboru Informační a komunikační technologie pro akademický rok 2016/17

 

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení 2016/2017 (ke stažení, .pdf)

 

Přehled místností při přijímacím řízení 2016/2017 (ke stažení, .pdf)

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Informace o studijních programech a oborech: