Studijní oddělení

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
387 773 026, 387 773 040, 387 773 042, 387 773 043, 387 773 128
389 033 026, 389 033 040, 389 033 042, 389 033 043, 389 033 128
e-mail: studijni@pf.jcu.cz

 

Vedoucí studijního oddělení:

Mgr. Zuzana Svobodová

Pracovnice:

Věra Dariusová
Petra Opekarová
Hana Pejsarová
Bc. Miloslava Volmanová
 

 

Úřední hodiny:
Pondělí   7.45 - 10.45   12.30 - 14.30
Úterý   7.45 - 9.45*   -
Středa   7.45 - 10.45   14.00 - 16.00
Čtvrtek   -   12.45 - 14.45*
Pátek   7.45 - 9.45   -

 

* pouze v době výuky

 

Formuláře ke stažení (žádost, uznání předmětů, vyrovnání závazků vůči fakultě, potvrzení o studiu, potvrzení o studiu pro potřeby Úřadu práce, plná moc, zápisový list, změny v zápisovém listě, jednorázové předměty, přihláška k doktorskému studiu, formuláře ke studiu v doktorském studijním programu)

 

IS STAG, stipendia (má na starosti Oddělení STAGu a stipendií)

 

Rozvrh   e-mail: rozvrhar@pf.jcu.cz

 

 

Sdělení studijního oddělení:

starší sdělení studijního oddělení najdete v archivu

 

 

Ve dnech 27., 28., 29. a 30. 12. 2016 bude z důvodu čerpání dovolených studijní oddělení zavřeno.

 

Studijní a zkušební řád (platný od počátku akademického roku 2014/2015, web JU)

 

Opatření proděkana č. 5/2013 o organizaci SZZ na PF JU

Opatření proděkana č. 4/2013 o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

 

Vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací (v souladu s jednotným vizuálním stylem JU)

Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG

 

Certifikátový program Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ

 

 

 

Poznámka:
Celoživotní vzdělávání (doplňkové pedagogické studium pro učitele odborné výchovy, individuální kombinované studium) má na starosti Mgr. Renata Jandová - Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe.