Možnosti tisku a kopírování pro studenty Pedagogické fakulty JU

1. tisk placený studentskou identifikační kartou

Jedná se o černobílou laserovou tiskárnu (a kopírku - viz bod 2.) Minolta bizhub 282, která je umístěna na chodbě u učebny J 243. V seznamu dostupných tiskáren (viz obrázek tiskového dialogu) je uvedena jako "Tiskárna na kartu". Po odeslání tiskové úlohy stačí dojít k tiskárně a přiložit studentskou kartu k snímacímu zařízení SmartQ (krabička na zdi poblíž tiskárny), poté dojde k vytištění. Kartu je třeba nejdříve nabít patřičným kreditem - to lze provést v PC LABu na Bobíku a na pokladně PF JU (3. patro, naproti výtahu). Pro správné nabití je nutné znát své uživatelské jméno (např. novakj02). Cena jedné stránky A4 je 1,50 Kč.

Stejným způsobem je možný také barevný tisk na barevné laserové tiskárně, která se nachází v PC LABu na Bobíku. Ve výběru tiskárny je označena jako "Barevná tiskárna na kartu (Bobík)".

Výběr tiskárny

obr. 1 - seznam tiskáren

 

Poznámka: Úlohu, jejíž vytištění není žádoucí - odeslanou omylem apod. - je ještě možné zrušit přes webové rozhraní, o pomoc v takové situaci požádejte někoho z pracovníků OSIS.

 

 

2. kopírování placené studentskou identifikační kartou

Jedná se o černobílou kopírku (a tiskárnu - viz bod 1.) Minolta bizhub 282, která je umístěna na chodbě u učebny J 243. Před kopírováním je nutné přiložit studentskou kartu k snímacímu zařízení SmartQ (krabička na zdi poblíž kopírky), poté je možné vlastní kopírování. Kartu je třeba nejdříve nabít patřičným kreditem - to lze provést v PC LABu na Bobíku a na pokladně PF JU (3. patro, naproti výtahu). Pro správné nabití je nutné znát své uživatelské jméno (např. novakj02). Cena jedné stránky A4 je 1,50 Kč.