Symbol PF Opatření děkana č. 10/2010

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2010
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

 

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 13. 10. 2010 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2011/2012. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2011/2012", vydané Pedagogickou fakultou JU. Text brožury je zveřejněn na úřední desce Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10 a dále na internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

 

V Českých Budějovicích 15. listopadu 2010

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF