Symbol PF Přijímací řízení 2020/2021

Chci studovat na pedáku (průvodce pro zájemce od studium)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Zápis budoucích studentů 1. roku studia

 

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

 

Vyhláška o přijímacím řízení pro studium v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021

–   Požadavky k přijímací zkoušce

–   Harmonogram přijímacích zkoušek

 

 

Dodatek k Vyhlášce o přijímacím řízení pro studia se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021
dle Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (Zákon č. 188/2020 Sb.)

 

Vyhláška o přijímacím řízení pro studia se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021
     (Kompletní informace k přijímacímu řízení)

 

Opatření děkanky č. 4/2020 o změně podmínek přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2020/2021

Opatření děkanky č. 10/2019 o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2020/2021

 

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

Elektronická přihláška

 

Informace o studijních programech a oborech:

 

 

 

Archiv