Symbol PF Přijímací řízení 2021/2022

Chci studovat na pedáku (průvodce pro zájemce o studium)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

(pro zobrazení výsledků budete potřebovat Vaše univerzitní číslo: najdete jej na stránce Elektronická přihláška ke studiu pod odkazem Přehled přihlášek)

 

Zápis budoucích studentů 1. roku studia

 

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

 

Opatření děkanky č. 5/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Arteterapie“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Podmínky pro účast na přijímací zkoušce z Arteterapie (doložení bezinfekčnosti)

Harmonogram přijímacích zkoušek z Arteterapie

 

Opatření děkanky č. 4/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Psychologie“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

 

Opatření děkanky č. 3/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice (obor Teorie vzdělávání ve fyzice), Pedagogická psychologie, Educational psychology na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

 

Opatření děkanky č. 1/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Učitelství pro mateřské školy“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

 

Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

(stanovuje konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022, konkrétní pravidla pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na PF JU, a další náležitosti přijímacího řízení)

 

Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(stanovuje obecná pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU)

 

 

Den otevřených dveří – 21. a 22. 1. 2021

 

 

Elektronická přihláška

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Bakalářské studijní programy a pětiletý magisterský studijní program

 

Magisterské studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy

 

 

Akademický rok 2020/2021
(informační brožura k probíhajícímu akademickému roku, mj. obsahující studijní plány aktualizované k 1. 9. 2020)

 

 

Archiv