Symbol PF Opatření děkana č. 10/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2012
O ZRUŠENÍ POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 1. SEMESTRU STUDIA

 

S účinností od akademického roku 2012/2013 se ruší Opatření děkanky č. 11/2007 o povinných předmětech 1. semestru studia, které bylo vydáno jako vnitřní norma Pedagogické fakulty JU k čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

Studující nadále musí za 1. semestr studia splnit pouze požadavky ve výše jmenovaném článku uvedené.

 

V Českých Budějovicích 18. prosince 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF