Symbol PF Opatření děkana č. 1/2014

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2014
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

 

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 5. 11. 2013 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015", vydané Pedagogickou fakultou JU, Jeronýmova 10, České Budějovice a dále na úřední desce a internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

 

V Českých Budějovicích 20. 1. 2014

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF