Symbol PF Opatření děkana č. 8/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2015
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU JU
PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

 

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se řídí § 48 - 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 a opatřeními děkana, která budou vydána v průběhu akademického roku 2015/2016 a týkají se organizace a průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení. Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 je dostupná na adrese http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500,- Kč.

Harmonogram přijímacího řízení:

Den otevřených dveří: 15. 1. 2016
Termín pro podání přihlášky: 15. 3. 2016
Termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. - 7. 6. 2016 a 8. 6. - 15. 6. 2016
Rozhodnutí děkana o přijetí (nepřijetí): do 10. 7. 2016

Konkrétní termín přijímací zkoušky se uchazeč dozví v písemné pozvánce (viz Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017). Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení jsou po rozhodnutí děkana o přijetí (nepřijetí) zveřejněny na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html a na úřední desce fakulty.

 

V Českých Budějovicích 13. listopadu 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF