Symbol PF Opatření děkana č. 12/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 12/2017
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU JU
PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

 

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se řídí § 48 – 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 a opatřeními děkana, která budou vydána v průběhu akademického roku 2017/18 a týkají se organizace a průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení. Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 je dostupná na adrese http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500,- Kč.

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Den otevřených dveří: 12. 1. 2018
Termín pro podání přihlášky: do 16. 3. 2018
Termíny přijímacích zkoušek: 2. 6. - 15. 6. 2018

 

Výsledky přijímacího řízení jsou po rozhodnutí děkana o přijetí (nepřijetí) zveřejněny na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html a na úřední desce fakulty.

 

V Českých Budějovicích 10. listopadu 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF