Symbol PF Opatření děkanky č. 12/2018

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 12/2018
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU JU
PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

 

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se řídí § 48 – 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 a opatřeními děkanky, která budou vydána v průběhu akademického roku 2018/2019 a týkají se organizace a průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení. Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 je dostupná na adrese https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500,- Kč.

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Den otevřených dveří: 18. 1. 2019
Termín pro podání přihlášky: do 15. 3. 2019
Termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. - 14. 6. 2019

 

Výsledky přijímacího řízení jsou po rozhodnutí děkanky o přijetí (nepřijetí) zveřejněny na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html a na úřední desce fakulty.

 

V Českých Budějovicích 15. listopadu 2018

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF