Symbol PF Opatření děkanky č. 4/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 4/2020
O ZMĚNĚ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA PEDAGOGICKOU FAKULTU JU PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 se mění, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, podmínky přijímacího řízení vybraných studijních programů, studijních oborů/specializací Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uvedené v Dodatku k Vyhlášce o přijímacím řízení pro studia se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021, který byl schválen Akademickým senátem PF JU dne 1. 6. 2020 a je dostupný na adrese: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

Termíny přijímacích zkoušek: 21. 6. – 5. 7. 2020

Výsledky přijímacího řízení budou po rozhodnutí děkanky o přijetí (nepřijetí) dostupné na internetové adrese: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

 

 

V Českých Budějovicích dne 2. 6. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

 

stáhnout dokument: PDF