Symbol PF Studijní programy – Bakalářské studium

Informace o bakalářských studijních programech poskytuje studijní oddělení.

Aktuální nabídka k přijímacímu řízení je zveřejněna na stránkách věnovaných přijímacímu řízení.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

Bakalářské jednooborové studium

 • Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy (3 roky, prezenční)
 • Učitelství pro mateřské školy (3 roky, prezenční i kombinované)
 • Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod – ruský jazyk (3 roky, prezenční)
 • Geografie pro veřejnou správu (3 roky, prezenční)
 • Informační technologie a e-learning (3 roky, prezenční i kombinované)
 • Přírodovědná a ekologická výchova (3 roky, prezenční)
 • Psychologie (3 roky, prezenční)
 • Tělesná výchova a sport (jednooborové) (3 roky, prezenční)
 • Výchova ke zdraví (3 roky, prezenční i kombinované)
 • Arteterapie (3 roky, kombinované)
 • Sociální pedagogika (3 roky, kombinované)
 • Učitelství odborných předmětů (3 roky, kombinované)
 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (3 roky, kombinované)

 

Bakalářské dvouoborové studium

(předstupeň učitelství pro střední školy)

 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (3 roky, prezenční)
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (3 roky, prezenční)
 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (3 roky, prezenční)

 

Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání

(předstupeň učitelství pro 2. stupeň ZŠ)
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) (3 roky, prezenční)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (3 roky, prezenční)
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) (3 roky, prezenční)