Symbol PF Mezinárodní projekty řešené PF JU

Interreg V-A Rakousko – Česká republika

MatemaTech: Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik
Katedra matematiky
Doba řešení: 9/2016 - 8/2019

Norské fondy

Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education
Katedra biologie
Doba řešení: 2016

Česko-německý fond budoucnosti

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí
Katedra germanistiky
Doba řešení: 7/2015 - 6/2016

Člověk v tísni, o.p.s.

Za změnou je učitel! aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském prostředí
Katedra geografie, Katedra společenských věd
Doba řešení: 2013 - 2016

FP7

FP7 (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development)
ASSIST-ME: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education
Katedra biologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Katedra matematiky
Doba řešení: 2013 - 2016

Lifelong Learning Programme

"Rozvoj klíčových kompetencí ve vyučování matematice" (KeyCoMath)
Katedra matematiky
Doba řešení: 2013 - 2015