Nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vydané publikace

  Seria Scientia

 

Osobnostní markery v textu. Aplikace kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

recenzenti: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Tématem knihy je mezilidská komunikace a možnosti její analýzy a interpretace metodami současné psychologie a lingvistiky, tzv. psychologie užívání jazyka. Jakým způsobem je možné písemnou komunikaci efektivně výpočetně zpracovat a využít pro další studie? V čem jsou texty lidí s určitými osobnostními charakteristikami specifické a odlišné oproti textům autorů s jinými charakteristikami?

Základním cílem publikace je představit východiska současného pojetí psychologie užívání jazyka, aktuální výzkumná zjištění a prezentovat výstupy originálních studií, které byly realizovány na českém jazyce. Představené téma je v českém kontextu relativně nové, avšak z hlediska aktuálního výzkumu velmi dynamické a perspektivní.

Kniha je určena nejen psychologům, kteří mají zájem o studium vztahů mezi osobností a textem, ale také odborníkům pohybujícím se v oblasti dalších sociálních či humanitních věd, případně věd technických, lékařských či biologických. Publikace by mohla být cennou inspirací pro studenty a mladé výzkumníky, které dané téma zaujalo např. s ohledem na volbu kvalifikační práce či ve směru k jejich budoucímu vědeckém směřování.

290 Kč


KOUPIT