Symbol PF Granty

Grantové projekty

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Aneta Marková, Ph.D. TAČR Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu způsobeného virovým onemocněním typu COVID-19 TL05000413 prosinec 2023
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině TL05000150 prosinec 2023
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph. D. TAČR Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů TL03000222 únor 23
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. DAAD NA, Německo (ERASMUS+ Strategic Partnership) coReflect@maths Digital Support for Teachers' Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations 2019-1-DE01-KA203-004947 srpen 22
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Iceland, Liechtenstein, Norway Grants Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí EHP-CZ-IN-2-003 červenec 22
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TAČR Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v matematice TL02000368 červen 22
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. TAČR Administrativní činnosti základních škol TIRSMSMT935 duben 22
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. TAČR Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií TL03000322 březen 22
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. TAČR Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE TL02000423 prosinec 21
PhDr. Salim Murad, Ph.D. EACEA Erasmus Mundus (Erasmus+ A3: Erasmus Mundus, Sport) EMMIR září 21
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. EU, Erasmus+, koordinátor: Bayreuth University Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (ITEMS) 2018-1-DE01-KA203-004268 srpen 21
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti Digitalizace v interkulturní a jazykově heterogenní výuce na školách v bavorsko-českém příhraničí 4-20-9248 duben 21
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima TL01000294 leden 21
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. GAČR Komputační psycholingvistická analýza českého textu GA16-19087S prosinec 20
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung / Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora 113 červenec 20
PhDr. Salim Murad, Ph.D. Heinrich Boell Stiftung Praha Future of Education Heinrich Boell Stiftung Praha – the Future of Education listopad 19
dr. Phil. Zdeněk Pecka AO?CZ Habilitationsstipendium Současná rakouská literatura v interaktivním digitálním prostředí ICM-2019-13709 březen 19

Projekty GAJU

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. GAJU Náprava poruch dechového stereotypu prostřednictvím optimálního intervenčního programu 021/2019/S prosinec 21
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. GAJU Škola - hrozba nebo příležitost pro zranitelné jedince? 117/2019/S prosinec 21
PhDr. Jan Petr, Ph.D. GAJU Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice 123/2019/S prosinec 21
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. GAJU Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy 114/2019/S prosinec 21
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení 121/2019/S prosinec 21
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. GAJU Příspěvek k řešení problematiky dosažení trvalé adekvátní spotřeby zeleniny, omega-3 mastných kyselin a vlákniny v ČR uplatněním nových přístupů při zvyšování jejich současné spotřeby v mateřských školách jako předpokladu k vytvoření potřebných celoživotních stravovacích návyků. 132/2019/S prosinec 21
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. GAJU Interakce a diskurz školní třídy ve výuce angličtiny na 2. st. ZŠ 098/2018/S prosinec 20
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. 121/2016/S prosinec 18

Projekty OPVVV

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. MŠMT – ESF Inovace přípravy učitelů pro praxi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 srpen 20
PhDr. Helena Pavličíková, CSc. MŠMT – ESF Inovace přípravy učitelů pro praxi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 srpen 20
PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. MŠMT – ESF Inovace přípravy učitelů pro praxi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 srpen 20
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. MŠMT – ESF Podpora rozvoje digitální gramotnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 srpen 20
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D. MŠMT – ESF Projekt Inovace přípravy učitelů pro praxi KA7 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 srpen 20
PhDr. Salim Murad, Ph.D. MŠMT – ESF Inovace přípravy učitelů pro praxi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 srpen 20
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph. D. MŠMT PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 září 20
PhDr. Salim Murad, Ph.D. Jihočeská univerzita
IP 2019 – 2020
EMMIR – inovace programu joint degree, Pedagogické fakulty. projekt číslo: 28 listopad 20