Rozvrh podle učeben

 

Učebna 9.00 11.00 13.00 15.00
D 107 9.00 Bc. Zdeňka Feriančiková
10.00 Bc. Magdalena Cuřínová
(workshop 25+25)
Mgr. Radek Cvach
(workshop 25)
MgA. Stanislav Suda
(praktický seminář 25)
PaedDr. Petr Bauman
(workshop 25)
D 115 PaedDr. Martin Chvál, Ph.D.
(přednáška 50)
Doc. Dr. Petr Urbánek
(interaktivní přednáška 30)
Doc. Dr. Petr Urbánek
(interaktivní přednáška 30)
D 215 ČŠI - kulatý stůl ČŠI - kulatý stůl ČŠI - kulatý stůl ČŠI - kulatý stůl
D 220 PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.,
PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

(workshop 20)
Výstava didaktických materiálů pro žáky s různými typy handicapů Výstava didaktických materiálů pro žáky s různými typy handicapů Výstava didaktických materiálů pro žáky s různými typy handicapů
D 221 Prezentace prací členů katedry Prezentace prací členů katedry Prezentace prací členů katedry Prezentace prací členů katedry
D 321 PhDr. Karel Starý, Ph.D.
(interaktivní přednáška 80)
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
(interaktivní přednáška 80)
Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
(přednáška 90)
Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
(přednáška 90)
D 409 Mgr. Jaroslava Eisertová
(workshop 40)
PaedDr. Jitka Bělohradská
(přednáška s diskusí 40)
Mgr. Miroslav Procházka
(workshop 20)
 
D 412 Mgr. Bc. Martin Ševčík
(seminář 25)
Mgr. Bc. Martin Ševčík
(seminář 25)
Mgr. Bc. Jiří Pletka
(seminář 40)
TL 102   Mgr. Michal Dubec
(workshop 20)
Do 13.15
   
TL 104 Mgr. Margareta Garabiková Pártlová
(seminář 15)
Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
(přednáška s diskusí 25)
PhDr. Jiřina Novotná
(workshop 20)
Od 12.30
TL 201 Mgr. Zuzana Bílková
(seminář 25)
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
(workshop 50)
Doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
(přednáška 50)
TL 208 Mgr. Jiří Trunda
(workshop 20)
Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
(workshop 18)
Mgr. Jiří Trunda
(workshop 20)
 
TL 301 Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
(interaktivní přednáška 23)
Prezentace nakladatelství Tobiáš
(23)
   

 

tisková verze stránky