"Back to school"
Byla zrušena veškerá omezení týkající se organizace výuky. Detaily týkající se přetrvávajících omezení v ostatních oblastech naleznete v emailu od JU Sender z 1.7. 2021.
Fantasy and Fairy Tales in Anglo-American Literature (16th and 17th September 2021)
Konference KAJ na téma Fantasy and Fairy Tales in Anglo-American Literature (16. a 17. září 2021) v hybridním formátu (prezenčně + online).
Povinně volitelné předměty pro navazující magisterské studium
Na tomto odkazu si můžete prohlédnout (a něco přečíst) o povinně volitelných předmětech v navazujícím magisterském studiu.
Vyučující katedry
Seznam vyučujících na katedře anglistiky.

Důležité odkazy

Akce katedry

Aktuality