Přijímací řízení
Vše, co potřebujete vědět ohledně přijímacího řízení.
Vyučující katedry
Seznam vyučujících na katedře anglistiky.

Důležité odkazy

Aktuality

KAJ/VAL2 - zápis - změna obsahu
Informace pro studující, kteří mají zájem o zápis povinně volitelného předmětu KAJ/VAL2. U předmětu dochází ke změně obsahu na Britský epistolární román, vyučující Mgr. Janktová. Další podrobnosti najdete v moodlu.

Zápočty z předmětů IPT, IMT a VKG zapisuje v zápočtovém týdnu dr. Sukdolová ve svých konzultačních hodinách, t.j. ÚT 9.50 - 11.00 a ST 11.50-12.30

Credits in IPT, IMT and VKG will be given by dr. Sukdolová in her consultation hours, Room TL309, Tue 9.50 - 11.00 Wed 11.50- 12.30

Vážení studující, své BP/DP, které budete obhajovat v lednovém termínu, můžete odevzdat sekretářce katedry anglistiky paní Pečlové (D316) od 3. 1. 2019.