Ing. Lenka Smržová

Email: lenka.smrzova@centrum.cz

Konzultační hodiny

Sociální ekologie
Základ pro včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Seznámení s didaktickými zvláštnostmi ekologické výchovy. Praktické ukázky jednotlivých aktivit a pomůcek, diskuse nad možnostmi jejich použití. Zahrnuje aktivity zaměřené na tvořivost a spolupráci v rámci skupiny, na prohloubení znalosti o místním prostředí, na reflexi vlastního vztahu k zvířatům a přírodě vůbec, na pochopení některých environmentálních souvislostí a na diskusi o vlastní odpovědnosti a možnostech při aktivní ochraně přírody a souvislostech s vlastním životním stylem.
Odkaz na stránky předmětu: http://www.materinka.webnode.cz/

Globální výchova
Globální výchova představuje holistickou koncepci výchovy a svými propracovanými východisky (zejména filozofickými, ale i pedagogickými a psychologickými) vytváří široký a inspirativní prostor pro možné řešení krizových jevů souvisejících s procesem výchovy člověka. Seminář je tvořen především praktickými ukázkami aktivit globální výchovy. Cílem předmětu je seznámit studenty s holistickým pojetím výchovy. Připravit je na praktickou aplikaci aktivit globální výchovy ve výuce 1. a 2. stupně základní školy.
Odkaz na stránky předmětu: http://globalnivychova.webnode.com

Ekologická výchova v praxi
Základ pro včlenění ekologické (environmentální) výchovy do výuky na prvním stupni ZŠ. Seznámení s didaktickými zvláštnostmi ekologické výchovy. Praktické ukázky jednotlivých aktivit a pomůcek, diskuse nad možnostmi jejich použití. Zahrnuje aktivity zaměřené na tvořivost a spolupráci v rámci skupiny, na prohloubení znalosti o místním prostředí, na reflexi vlastního vztahu k zvířatům a přírodě vůbec, na pochopení některých environmentálních souvislostí a na diskusi o vlastní odpovědnosti a možnostech při aktivní ochraně přírody a souvislostech s vlastním životním stylem.