Aktuality

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: jsebova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 205

Telefon: 387 773 364

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Dopravní psychologická diagnostika a poradenství – pro řidiče z povolání dle zákona 411/05 § 87a, pro vybodované řidiče dle zákona 133/201 Sb, pro řidiče s odebraným řidičským průkazem dle zákona 101/ 2013 Sb – psychologické poradenství řidičům, kteří způsobili nebo byli účastníky vážných dopravních nehod, hromadných dopravních neštěstí
 • Členka týmu dopravních psychologů MD ČR posuzující sporné posudky psychické způsobilosti řidičů
 • Personální psychologická diagnostika a poradenství – psychologické posuzování osobnostních profilů na pracovní pozice; kariérní poradenství – volba povolání; personální marketing – pracovní výkonnosta hodnocení, motivace, pracovní spokojenost, outplacement, mobbinng na pracovišti aj.
 • Marketing a komunikace – analýza průzkumu trhu, uplatnění značky na trhu, image značky; realizace focusgroup, brainstorming; reklamní kampaň

Vyučované předměty:

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • Motivace pracovní činnosti na českém venkově
 • Pracovní výkon a kvalita života při práci
 • Životní spokojenost a pohoda života
 • Emoce v současné reklamě
 • Stres a násilí na pracovišti 

(a další témata, která vám budou blízká)

 

Možnost realizace odborné psychologické praxe na dopravně psychologickém pracovišti - KPE, Dukelská 9, 370 00 České Budějovice - (D2014, D 215) - pro studenty -

obor psychologie, po splnění předmětu YPPO1, volitelného předmětu Dopravní psychologie + interní odborný zájem

 

Publikační činnost:

Posterové sdělení

 • Šebová Šafaříková J., Barvoslepost za volantem, celostátní konference ČAPPO, Brno, 30.-31.1.2011
 • Šebová Šafaříková J., Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice, mezinárodní konference Asociace psychologů práce a organizace, FF P.J.Safarika, Košice, 23.-24.5.2012
 • Šebová Šafaříková J., Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice, celostátní konference PhD, UP Olomouc, 25.-26.5.2012, ISBN 978-80-244-2960-1

Sborník – příspěvek

 •  Černochová D., Šebová Šafaříková, J. (2012). Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice, psychologické dny 2012, UP Olomouc, 12. – 14. 9. 2012, ISSN/ISBN 978-80-244-3492-6
 • Plančíková, V., Šebová Šafaříková, J., Takáčová, J. (2017). Nákupní horečka aneb vánoce jsou tady. Psychology Now 2017!: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8.

 

Recenze

 • Procházka J., Vaculík M., Smutný P. (2014). Psychologie efektivního leadershipu, E – psychologie, str. 34- 36, ISSN/ISBN

 

Účast na konferencích:

 • Psychologické dny 2012 - "Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení",  12. - 14. září 2012, Olomouc
 • mezinárodní konference - "Psychologie práce a organizace 2012", 23. - 24. 5. 2012, FF Univerzita P.J. Šafarika, Košice
 • konference dopravní psychologie - "Dopravní psychologie a jejich klinických aspektů", 14. února, 2013, 1.UK Praha
 • konference České diabetologické společnosti - "Psychická způsobilost řidičů s diabetem", X/2015, Darová
 • konference dopravní psychologie - "Dopravní psychologie a mladí řidiči", IX/2015, Konvikt, UP FF Olomouc
 • konference dopravní psychologie - "Dopravněpsychologické vyšetření pro staří řidiče", 11. 11. 2016, Konvikt, UP FF Olomouc
 • konference "Psychosociální stres - psychický nátlak a násilí jako projev vztahové(ne)kultury", 7. 12. 2016, Nakladatelství Portál, Praha 8, Práce a vztahy
 • konference "Psychologie práce ve 21.století" - 5. 10. 2017, Praha 1, ČAPPO
 • Prague Symposium on Crisis, Disaster and Trauma Psychology - "Lessons learned from the European Countries" - 20. 10. 2017, MV ČR, Praha 7
 • Odborná konference ADP ČR, Assessment Praha 8, 15. března 2019, prezentace na téma "Osobnostní profil rizikového řidiče v ČR".
 • Odborná konference ČAPPO, Brno, 23. května 2019, prezentace na téma "Rizikový profil řidiče v silničním provozu v ČR".
 • Konference Asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) - 5. března 2020, Praha "Psychologie práce v současném světě"