Aktuality

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: jsebova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 205

Telefon: 387 773 364

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Dopravní psychologická diagnostika a poradenství – pro řidiče z povolání dle zákona 411/05 § 87a, pro vybodované řidiče dle zákona 133/201 Sb, pro řidiče s odebraným řidičským průkazem dle zákona 101/ 2013 Sb – psychologické poradenství řidičům, kteří způsobili nebo byli účastníky vážných dopravních nehod, hromadných dopravních neštěstí
  • Členka týmu dopravních psychologů MD ČR posuzující sporné posudky psychické způsobilosti řidičů
  • Personální psychologická diagnostika a poradenství – psychologické posuzování osobnostních profilů na pracovní pozice; kariérní poradenství – volba povolání; personální marketing – pracovní výkonnosta hodnocení, motivace, pracovní spokojenost, outplacement, mobbinng na pracovišti aj.
  • Marketing a komunikace – analýza průzkumu trhu, uplatnění značky na trhu, image značky; realizace focusgroup, brainstorming; reklamní kampaň

Vyučované předměty:

Témata bakalářských a diplomových prací:

* Motivace pracovní činnosti na českém venkově

* Pracovní výkon a kvalita života při práci

* Životní spokojenost a pohoda života

* Emoce v současné reklamě

* Stres a násilí na pracovišti 

( a další témata, která vám budou blízká)

 

Možnost realizace odborné psychologické praxe na dopravně psychologickém pracovišti - KPE,Dukelská 9, 370 00 České Budějovice - ( D2014, D 215) - pro studenty -

obor psychologie, po splnění předmětu YPPO1, volitelného předmětu Dopravní psychologie + interní odborný zájem

 

Publikační činnost:

Posterové sdělení

  • Šebová Šafaříková J., Barvoslepost za volantem, celostátní konference ČAPPO, Brno, 30.-31.1.2011
  • Šebová Šafaříková J., Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice, mezinárodní konference Asociace psychologů práce a organizace, FF P.J.Safarika, Košice, 23.-24.5.2012
  • Šebová Šafaříková J., Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice, celostátní konference PhD, UP Olomouc, 25.-26.5.2012, ISBN 978-80-244-2960-1

Sborník – příspěvek

  •  Černochová D., Šebová Šafaříková,J. (2012). Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice, psychologické dny 2012, UP Olomouc, 12. – 14.9. 2012, ISSN/ISBN 978-80-244-3492-6
  • Plančíková,V.,Šebová Šafaříková,J.,Takáčová,J. (2017). Nákupní horečka aneb vánoce jsou tady. Psychology Now 2017!: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8.

 

Recenze

  • Procházka J., Vaculík M., Smutný P. (2014). Psychologie efektivního leadershipu, E – psychologie, str. 34- 36, ISSN/ISBN

 

Účast na konferencích:

* Psychologické dny 2012 - " Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení",  12. - 14. září 2012, Olomouc

* mezinárodní konference - " Psychologie práce a organizace 2012", 23. - 24.5. 2012, FF Univerzita P.J. Šafarika, Košice

* konference dopravní psychologie - " Dopravní psychologie a jejich klinických aspektů", 14.února, 2013, 1.UK Praha

* konference České diabetologické společnosti - "Psychická způsobilost řidičů s diabetem", X/2015, Darová

* konference dopravní psychologie - " Dopravní psychologie a mladí řidiči", IX/2015, Konvikt, UP FF Olomouc

* konference dopravní psychologie - " Dopravněpsychologické vyšetření pro staří řidiče", 11.11. 2016, Konvikt, UP FF Olomouc

* konference "Psychosociální stres - psychický nátlak a násilí jako projev vztahové(ne)kultury", 7.12. 2016, Nakladatelství Portál, Praha 8, Práce a vztahy

* konference "Psychologie práce ve 21.století" - 5.10. 2017, Praha 1, ČAPPO

* Prague Symposium on Crisis, Disaster and Trauma Psychology - "Lessons learned from the European Countries" - 20.10. 2017, MV ČR, Praha 7