Aktuality

Učitelství odborných předmětů (KS)

Bakalářské studium

 

Organizační garant studia

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Místnost: D 208b
Telefon: 387 773 243

 

Pedagogičtí poradci ročníků:

1. ročník: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D

2. ročník: Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.

3. ročník: Mgr. Marie Najmonová

 
Okruhy k SZZ

 

Přijímací řízení 

 

Předpokládaná zvýšená náročnost na učitele i současné požadavky na jejich působení, případně i ve vedoucích funkcích, žádají získat kromě jejich odborné, většinou vysokoškolské kvalifikace ještě i kvalitní pedagogické vzdělání.

Akreditovaný studijní obor Učitelství odborných předmětů transformuje stávající Doplňkové pedagogické studium (DPS) a zajišťuje pedagogicko-psychologickou a speciální didaktickou přípravu učitelů odborných předmětů, pro výuku na středních a odborných školách. Tímto programem je vytvářena vzdělávací příležitost pro doplnění pedagogické kvalifikace odborných pracovníků podle zákona č.563/2004 Sb.

Studijní obor je určen především absolventům neučitelských vysokých škol pro výkon povolání učitel odborných předmětů na středních školách, a to podle § 9. odst. (2), písm. b) výše uvedeného zákona.

 

Organizace bakalářského studia kombinovanou formou:

  • Výuka bude pět až šest vyučovacích hodin přednášek a seminářů v jednom dnu v týdnu od 13.00 hodin po dobu trvání semestru.
  • Po prvním semestru ve zkouškovém období ve stejném čase jako předchozí výuka jsou možné konzultace k vybraným a potřebným disciplinám z předchozího semestru po dohodě s vyučujícím, tj. 20 hod. za zimní semestr.
  • Pro vyučující zde bude prostor k doplnění přednášek a seminářů a ke kontrole zadaných úkolů.