V pátek 4. prosince se uskutečnila online konference Cross-cultural-Conference Ludwigsburg/České Budějovice, a to za účasti kateder germanistiky a společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF).

Studenti naší katedry vystoupili se svými příspěvky v anglickojazyčné sekci konference. Témata v této sekci byla velmi rozmanitá: různé pohledy na migraci, covid-19 a jeho různé společenské aspekty (školství, reakce EU), populismus, aktivismus i nezájem mladých lidí o politiku, spotřebitelská gramotnost a další. Našim studentům patří velké poděkování za to, jak se na konferenci svědomitě připravili, jak bravurně zvládli prezentace svých příspěvků i jak se neúnavně zapojovali do diskusí se svými německými kolegy (konferenční videopřenos přitom trval takřka šest hodin!). Poděkování patří též našim německým kolegům z Ludwigsburgu, kteří celou akci zajišťovali po organizační a technické stránce, a samozřejmě kolegům z katedry germanistiky PF JU, kteří domlouvali všechny záležitosti za českou stranu.

Podrobný program konference najdete zde