Rychlé odkazy

Aktuality

ZKOBČ: Je možné se hlásit ke Zkoušce z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství České republiky (ZKOBČ) v termínu 7. 12. 2019 v Českých Budějovicích.
Dále jsou zveřejněny termíny zkoušek k občanství na rok 2020:
https://t.co/lcW4aSDjhF

Dovolujeme si upozornit na právě vydanou směrnici vedoucí katedry germanistiky, která zejména konkretizuje pravidla obsažená v Řádu celoživotního vzdělávání (CŽV) týkající se závěrečné zkoušky v programech CŽV garantovaných katedrou. > O katedře > Směrnice vedoucí katedry