Rychlé odkazy

Aktuality

Od 12. 10. 2020 je všechna výuka na katedře germanistiky převedena na distanční formu, která se řídí plánem zveřejněným na homepage katedry. Sledujte prosím pokyny jednotlivých vyučujících.

Garantem studia pro 1. a 2. ročník je Mag. Junge, garantem pro 3. ročník dr. Pecka, garantkou magisterského studia je doc. Andrášová.
V případě rozvrhových kolizí a studijních záležitostí se prosím obracejte přímo na ně.

Vážení studenti, na nástěnkách katedry germanistiky jsou zveřejněna stipendia Organizace pro studentskou výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS) pro LS 2021. Termín pro podání přihlášky je 31. 10. 2020.