Opatření proděkana - 2004 - Pedagogická fakulta JU