Cíle konference

 

Základní filozofií konference je snaha představit, analyzovat a diskutovat otázky a přístupy, které se v pedagogickém, psychologickém, sociálním a právním kontextu dotýkají života Romů a dalších minorit v současné společnosti.

Za klíčovou v tomto směru považujeme roli školy a dalších institucí, které se podílejí na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých z prostředí romské i dalších národnostních menšin. Představení příkladů dobré praxe a zprostředkování a publikování zkušeností v této oblasti bude důležitým výstupem konference.

Významnou otázkou jednání bude také oblast sociální práce, sledovat chceme i právní aspekty života minorit ve většinové společnosti. Významnými aspekty také mohou být zdravotní a duchovní otázky, které doprovázejí vzájemná setkání minorit s majoritou u nás i v zahraničí. U společného jednání uvítáme nejen vědecko-pedagogické pracovníky vysokých škol, ale také učitele základních i středních škol, sociální pracovníky, dobrovolníky, právníky či pracovníky bezpečnostních služeb, ale také dobrovolníky, kteří se angažují v otázkách postavení romské menšiny i menšin ostatních.

 

 

Odborné sekce konference

  • Romové, menšiny a škola
  • Romové, menšiny a sociální práce
  • Romové, menšiny a právo
  • Filozofické a etické otázky vztahů mezi menšinami a majoritní společností

 

tisková verze stránky