Informace

 

Termín konference:

23. - 24. dubna 2014

 

Místo konání:

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Krajský úřad Jihočeského kraje

 

Spolupracující organizace:

Česká pedagogická společnost

Člověk v tísni, o.p.s.

 

Vědečtí garanti konference

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., katedra pedagogiky a psychologie PF JU

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Ústav pedagogických věd FHS UTB Zlín

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie PF JU

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie PF JU

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Praha

doc. PhDr. Hristo Kyuchukov, DrSc. Free University Berlin

doc. PhDr. Jarmila Novotná, CSc., Dubnický technologický institut

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., Ústav pedagogických věd FHS UTB Zlín

doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D., katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D., Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružombero

 

Jednací jazyky

český, romský, slovenský, polský, ruský, chorvatský, německý, anglický

 

Výstupy z konference

Příspěvky autorů, kteří na konferenci vystoupí, budou prezentovány v recenzovaném sborníku s ISBN.

Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni ke spolupráci na monografii.

 

Organizační výbor konference

Mgr. Richard Čonka, Katolická univerzita Ružomberok

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie PF JU

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Mgr. Marie Najmonová, katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie PF JU

 

 

tisková verze stránky