Věda a výzkum

Projekty ESF

 

Granty

 

Rigorózní řízení

 

Odborné časopisy

Lingua viva

Studia Kinanthropologica

 

Vědecká rada PF JU

 

Doktorské studium

 

Habilitační řízení

 

Knihovna

 


 

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
tel.: 387 773 205
e-mail: betakova@pf.jcu.cz
Ing. Karolína Svobodová
tel.: 387 773 048
oddělení vědy a zahraničí
e-mail: svobodova@pf.jcu.cz