PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Vědecká rada PF JU

 

Zápis z jednání Vědecké rady PF JU, 20. ledna 2011 (.pdf)

 

Interní členové:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan, katedra geografie
doc. PaedDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
vedoucí katedry anglistiky
PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
katedra hudební výchovy
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky, katedra pedagogiky a psychologie
doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc.
vedoucí katedry výtvarné výchovy
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
vedoucí katedry aplikované chemie ZF JU
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
vedoucí katedry biologie
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
vedoucí katedry matematiky
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
vedoucí katedry pedagogiky a psychologie
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
vedoucí katedry aplikované fyziky a techniky
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj, katedra matematiky
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí katedry českého jazyka a literatury

 

Externí členové:

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK Praha
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
děkan, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU Liberec
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK Praha
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
katedra psychologie, PedF UK Praha
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
katedra hudební výchovy, PF UJEP Ústí nad Labem
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání, PF MU Brno
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
katedra mediálních studií, Institut komunikačních studií žurnalistiky FSV UK Praha
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
katedra fyziky povrchů a plazmatu, MFF UK Praha
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
vedoucí oddělení didaktiky matematiky, katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.
vedoucí Ústavu materiálového inženýrství, Fakulta strojní ČVUT Praha
doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.
katedra lingvodidaktiky a interkulturních štúdií, PF UKF Nitra
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
vedoucí katedry kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu, FTVS UK Praha
ECTS Label
Průvodce studenta PF JU