Vysokoškolská

Psychologická poradna

Poradna je zde pro všechny zájemce o psychologickou či pedagogickou pomoc. Zároveň ale nejsme klinické pracoviště (tedy nenahrazujeme služby klinického psychologa a psychiatra). V případě, že by problematika klienta byla nad rámec vzdělání, zkušeností či časových možností konkrétních poradců, pomůžeme vyhledat vhodnou pomoc.

 Poslání poradny

Posláním poradny je poskytovat psychologické a pedagogicko psychologické služby studentům a zaměstnancům všech fakult JU.

Poskytovatelé poradenství

Poradna je zřízena při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty. K dispozici je tým poradenských pracovníků, kteří jsou zároveň pedagogickými pracovníky na KPE PF. Garantem je Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Přístup

Náš přístup zahrnuje poradenské, psychoterapeutické a diagnostické způsoby práce. Poradna se zaměřuje zejména na problematiku v oblasti osobní, studijní a profesní. Poradna organizuje také skupinové aktivity formou seminářů, přednášek a workshopů

Právní zázemí

Poradenství pro vysokoškolské studenty je zákonnou povinností vysokých škol (Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.).

Etické zásady

Dodržujeme profesní a etické zásady psychologické práce (etický kodex), zejména klademe důraz na mlčenlivost, důvěrnost a nehodnotící přístup ke klientovi poradny.

Návaznost

Spolupracujeme s Asociací vysokoškolských poradců a s dalšími odborníky a institucemi z oblasti pomáhajících profesí.

Citáty

Irvin D. Yalom - existenciální psychoterapeut

Jsme tvorové pátrající po smyslu, kteří se musí vyrovnat s obtížemi vzniklými z toho, že jsme byli vrženi do vesmíru, jenž vnitřně postrádá jakýkoli smysl.

Carl Rogers - zakladatel psychoterapeutického směru zaměřeného na klienta

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?

Viktor Frankl - psychoterapeut

Postavte člověka před zrcadlo a odstraňte z jeho života veškeré povědomí o Bohu, andělech a démonech. A pak mu můžete říci: Teď máš před sebou svého nejnelítostnějšího soudce.

Zajímavé informační zdroje!

Zajímá Vás jak se vzepřít prokrastinaci nebo-li odkládání úkolů? Co můžete dělat proti stresu? Jak vlastně psycholog pomáhá? Co pro sebe můžete udělat sami?

Klikněte zdeNávazné služby

Co ještě potřebujete, abyste vyřešili svou situaci a nenabízí to naše poradna? Podívejte se na možnosti navazujících služeb, se kterými máme dobrou zkušenost.

Klikněte zde