Symbol PF Formuláře

Zde si můžete stáhnout formuláře související s Vaším studiem

(lze je obdržet i na studijním oddělení):

 1. formulář ŽÁDOSTI - každá žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
  • vyplněné záhlaví (informace o žadateli)
  • předmět žádosti
  • musí být datována a podepsána vlastní rukou
  • po vyplnění můžete odevzdat na studijním oddělení PF JU u své referentky, resp. vhodit do dřevěné schránky, která se nachází před hlavním vchodem na studijní oddělení, nebo v podatelně fakulty, nebo poslat poštou
 2. formulář ŽÁDOSTI O ZMĚNU FORMY STUDIA
 3. formulář ŽÁDOSTI O ZMĚNU VZOROVÉHO STUDIJNÍHO PLÁNU
 4. formulář ŽÁDOSTI O ODHLÁŠENÍ Z TERMÍNU SZZ
 5. formulář ŽÁDOSTI O DODATEČNÝ ZÁPIS / ODZÁPIS STUDIJNÍHO PŘEDMĚTU
  • v období mimo předzápis či zápis stanovený harmonogramem PF JU
 6. formulář pro UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ - chcete-li požádat o uznání předmětů (všechny náležitosti - viz ŽÁDOST), při vyplňování postupujte následovně:
  • Vypíšete v prvním sloupci všechny disciplíny Vašeho oboru z programu, k jehož studiu jste zapsán, o jejichž uznání usilujete.
  • Ve druhém sloupci vypíšete jim odpovídající disciplíny z Vámi absolvovaného oboru a ve třetím sloupci vypíšete Vaše výsledky v tomto studijním oboru.
  • V čtvrtém sloupci potvrdí potom garant předmětu, že s takovým uznáním disciplín souhlasí. Pokud toto garant předmětu nepotvrdí, jste povinen disciplínu absolvovat.
 7. formulář PROHLÁŠENÍ O ZANECHÁNÍ STUDIA
 8. formulář potvrzení o studiu
  • v položce "od ...... do ......" v části "od" vyplňte datum zápisu (jste-li studentem prvního roku studia), resp. začátek akad. roku (tj. 1. 9. současného kalendářního roku), v části "do" vyplňte konec akad. roku (tj. 31. 8. následujícího roku)
 9. formulář pro doložení zdravotní neschopnosti
 10. žádost o odložení plnění studijních povinností ze zdravotních důvodů
 11. plná moc
 12. zápisový list - pro zápis do akademického roku
 13. formulář změn v zápisovém listě - se používá v případě jakýchkoliv změn oproti informacím, které student uvedl na zápisovém listě při zápisu do akademického roku
  • Student je povinen tyto změny nahlásit do tří dnů své studijní referentce
 14. žádost o změnu zadání kvalifikační práce
 15. přihláška k doktorskému studiu
 16. formuláře ke studiu v doktorském studijním programu:
  1. Formulář zápisu o přijímací zkoušce
  2. Formulář ISP
  3. Formulář výročního hodnocení plnění ISP
  4. Formulář přihlášky ke SDZ
  5. Formulář zápisu o SDZ
  6. Formulář přihlášky k obhajobě DP
  7. Formulář zápisu o obhajobě DP
  8. Vzor titulního listu DP
  9. Vzor titulního listu autoreferátu